image

Засвар үйлчилгээний алба

Манай засварын төв нь Дүрс оношилгоо , Сэхээн амьдруулах, Яаралтай тусламжийн тасгийн аппаратууд, Мэс заслийн өрөөний аппаратууд болон ахуйн хэрэглээний эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжүүд дээр мэргэжлийн түвшинд оношилгоо засвар үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Албаны инженерүүдийн засвар үйлчилгээний сертфикатууд

Бид дэлхийд танигдсан үйлдвэрлэгчдийн онцгой эрхтэй албан ёсны төлөөлөгчөөр ажилладаг тул инженерүүдээ үйлдвэрийн засвар үйлчилгээний сургалтанд тогтмол хамруулж, инженерүүдийнхээ ур чадварт онцгой анхааран ажилладаг.

Засвар үйлчилгээний төрлүүд

Засвар үйлчилгээний төрлүүд

Засварын төв нь харилцагчдынхаа тогтвортой үйл ажиллагааг хангах үүднээс дараах үйлчилгээг санал болгож байна.