Мэдээ, мэдээлэл

2019-05-10 /

Монгол Японы сургалтын эмнэлэгт ЭХО аппаратын ашиглалтын сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Японы сургалтын эмнэлэгт ЭХО аппаратын ашиглалтын сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Японы сургалтын эмнэлэгт суурилуулагдсан Canon Xario 200 маркийн ЭХО аппаратын ашиглалтын сургалтыг Япон улсын Canon компанийн мэргэжилтэн, Си-Ай-Ти ХХК компани хамтран 2 өдрийн турш эмнэлгийн 20 гаруй эмч нарт амжилттай зохион байгууллаа.