Мэдээ, мэдээлэл

2019-05-27 /

Өмнөговь аймагт хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх Эхо аппаратыг суурилууллаа

Өмнөговь аймагт хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх Эхо аппаратыг суурилууллаа

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ХАВДРЫГ ЭРТ ҮЕД НЬ ИЛРҮҮЛЭХ ЭХО АППАРАТЫГ СУУРИЛУУЛЛАА

Энэхүү аппарат нь Япон, Монгол хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд Япон улсын засгийн газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжаар СИ-АЙ-ТИ компани хүлээлгэн өгч, аппаратын угсралт, аюулгүй ажиллагаа болон ашиглалтын сургалтыг зохион байгууллаа.