Мэдээ, мэдээлэл

2019-12-02 /

HITACHI корпорацид үйлдвэрлэгдсэн AVIUS маркийн эхо аппаратын сургалт.

HITACHI корпорацид үйлдвэрлэгдсэн AVIUS маркийн эхо аппаратын сургалт.

ЭМЯ –ны Дүрс Оношилгоо Судлалын Мэргэжлийн Салбар Зөвлөл, Си-Ай-Ти ХХК, Сакүра Медикал ХХК хамтран зохион байгуулж буй HITACHI корпорацид үйлдвэрлэгдсэн AVIUS маркийн эхо аппаратын сургалт.

Эрүүл Монгол Иргэний төлөө бид ажилладаг.