Мэдээ, мэдээлэл

2017-10-30 / Мэдээ, мэдээлэл,

Япон улсын Засгийн Газрын төслийн бус буцалтгүй тусламж

Япон улсын Засгийн Газрын төслийн бус буцалтгүй тусламж

Япон улсын Засгийн Газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 19 аймгийн Нэгдсэн эмнэлгүүдэд мэс заслын 2 төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж, Си-Ай-Ти ХХК-ийн инженерүүд тоног төхөөрөмжүүдийг шуурхай суурилуулж, ашиглалтын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.