Мэдээ, мэдээлэл

SOS Medical Mongolia эмнэлэгт шинээр Audiometer-н кабин угсарч суурилуулж өглөө.

Өөжинмед эмнэлэгт 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор угсарч хүлээлгэн өгөв.

"Өөжинмед” үр шилжүүлэн суулгах төвд 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор нийлүүлэв.

Мэдээ, мэдээлэл

Өөжинмед эмнэлэгт 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор угсарч хүлээлгэн өгөв.