Мэдээ, мэдээлэл

TD5 - центрифугийг “Best Cup” компаний захиалгын дагуу дагалдах хэрэгслийн хамт суурилуулж хүлээлгэн өглөө.

2018 оны 10-р сарын 05-07–ны өдрүүдэд ЗӨСҮТ, НЗӨСТ хамтран “Эрүүл мэндийн технологи 2018” эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнд оролцлоо.

“Эрүүл мэндийн технологи 2018” үзэсгэлэнд оролцлоо

2018 оны 10-р сарын 05-07–ны өдрүүдэд ЗӨСҮТ, НЗӨСТ хамтран “Эрүүл мэндийн технологи 2018” эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнд оролцлоо.

SOS Medical Mongolia эмнэлэгт шинээр Audiometer-н кабин угсарч суурилуулж өглөө.

Өөжинмед эмнэлэгт 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор угсарч хүлээлгэн өгөв.

"Өөжинмед” үр шилжүүлэн суулгах төвд 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор нийлүүлэв.

Мэдээ, мэдээлэл

Өөжинмед эмнэлэгт 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор угсарч хүлээлгэн өгөв.

Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж нийлүүлэв

Мэдээ, мэдээлэл

Кувейт Улсын Засгийн Газраас манай улсын эрүүл мэндийн салбарт үзүүлж буй буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 2 ширхэг түргэн тусламжийн автомашин болон 12 төрлийн тоног төхөөрөмж бэлэглэснийг Си-Ай-Ти ХХК богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэлээ. Сэлэнгэ аймгийн иргэд туйлын баяртай байгаагаа илэрхийлж байлаа.