Мэдээ, мэдээлэл

АШУҮИС-ийн Монгол – Японы сургалтын эмнэлэгт эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өгөв.

2018 оны 10-р сарын 05-07–ны өдрүүдэд ЗӨСҮТ, НЗӨСТ хамтран “Эрүүл мэндийн технологи 2018” эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнд оролцлоо.

TD5 - центрифугийг “Best Cup” компаний захиалгын дагуу дагалдах хэрэгслийн хамт суурилуулж хүлээлгэн өглөө.

2018 оны 10-р сарын 05-07–ны өдрүүдэд ЗӨСҮТ, НЗӨСТ хамтран “Эрүүл мэндийн технологи 2018” эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнд оролцлоо.

“Эрүүл мэндийн технологи 2018” үзэсгэлэнд оролцлоо

2018 оны 10-р сарын 05-07–ны өдрүүдэд ЗӨСҮТ, НЗӨСТ хамтран “Эрүүл мэндийн технологи 2018” эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнд оролцлоо.

SOS Medical Mongolia эмнэлэгт шинээр Audiometer-н кабин угсарч суурилуулж өглөө.

Өөжинмед эмнэлэгт 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор угсарч хүлээлгэн өгөв.

"Өөжинмед” үр шилжүүлэн суулгах төвд 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор нийлүүлэв.

Мэдээ, мэдээлэл

Өөжинмед эмнэлэгт 2 ширхэг эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор угсарч хүлээлгэн өгөв.