Мэдээ, мэдээлэл

Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж нийлүүлэв

Мэдээ, мэдээлэл

Кувейт Улсын Засгийн Газраас манай улсын эрүүл мэндийн салбарт үзүүлж буй буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 2 ширхэг түргэн тусламжийн автомашин болон 12 төрлийн тоног төхөөрөмж бэлэглэснийг Си-Ай-Ти ХХК богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэлээ. Сэлэнгэ аймгийн иргэд туйлын баяртай байгаагаа илэрхийлж байлаа.

Чингэлтэй дүүргийн жишиг өрхийн эмнэлэгт Дижитал рентген аппарат суурилууллаа

Мэдээ, мэдээлэл

Си-Ай-Ти ХХК нь Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгаар, Чингэлтэй дүүрэгт шинэээр байгуулагдсан жишиг өрхийн эмнэлэгт Япон улсын SHIMADZU Корпорацид үйлдвэрлэгдсэн, дижитал рентген аппарат нийлүүлэх гэрээг амжилттай гүйцэтгэж, Чингэлтэй дүүргийн иргэд өндөр хүчин чадал бүхий дижитал рентген оношилгоо үйлчилгээг дүүрэгтээ авах боломжтой боллоо.

Кувейт Улсын элчин сайдаас Өргөмжлөл гардан авлаа

Мэдээ, мэдээлэл

Кувейт Улсын Засгийн Газраас Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж буй төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд гэрээний үүргээ хариуцлагатай биелүүлсэн Си-Ай-Ти ХХК-д, Кувейт Улсын Элчин Сайд өргөмжлөл гардууллаа.

Өвөрхангай,Говь-Алтай аймгийн нийт 35 сумын эмнэлэгт тоног төхөөрөмж сууриллууллаа

Мэдээ, мэдээлэл

Япон улсын Засгийн Газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Говь-Алтай аймгийн 17 сум, Өвөрхөнгай аймгийн 18 сум, нийт 35 сумын эмнэлэгт оношилгоо, эмчилгээний 18 төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэв.

Япон улсын Засгийн Газрын төслийн бус буцалтгүй тусламж

Мэдээ, мэдээлэл

Япон улсын Засгийн Газрын төслийн бус буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 19 аймгийн Нэгдсэн эмнэлгүүдэд мэс заслын 2 төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж, Си-Ай-Ти ХХК-ийн инженерүүд тоног төхөөрөмжүүдийг шуурхай суурилуулж, ашиглалтын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.