Соронзон үелзүүрт томографи /MRI VANTAGE GALAN 1.5 MR/

Үр ашигтай, хэмнэлттэй болон авсаархан чанарын сонголт Vantage Elan 1.5T MR систем нь Canon Medical Systems стандарт бөгөөд энэ нь орон зайг хэмнэж, системийн үйл ажиллагааны зардлыг Эко горимоор багасгадаг. Энэхүү үр ашигтай үйл ажиллагаа нь өвчтөний туршлагыг сайжруулах арга хэрэгсэлтэй хослуулан Elan 1.5T нь өвчтөн, эмч нарын аль алиных нь хэрэгцээг хангахуйц тохиромжтой болгодог.

Онцлог шинжүүд:

  • Хэт богино нээлттэй цооногны загвар
  • 63см нүхтэй
  • Pianissimo Чимээгүй технологи
  • M-Power-Intuitive Хэрэглэгчийн интерфейс
  • Non-contract дүрслэл
  • Нарийвчилсан соронзны загвар
  • Нэмэлт хамгаалагдсан градиент ороомог
  • DSC-ийн 50см-ээс бага
  • Эко горим - эрчим хүчний хэрэглээг багасгасан
  • Гелийн ууршилт байхгүй
Үнийн санал авах

Үнийн санал авах