ART-300 загварын амьсгалын аппарат

Invasiсe болон non-invasive эмчилгээ хийх боломжтой. Хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд зориулсан 9 төрлийн амьсгалын горимтой.

Ерөнхий функцууд:

 • Систем шалгах
 • Утлага
 • О2 соротын горим
 • Хэмжилтүүд (PO.1,PEEPi, NIF)
 • Механик амьсгал, Inspiratory, Expiratory
 • Гүн амьсгал, ATRC
 • PV хэрэгсэл (бага урсгал, P-V loop)
 • VCV
 • PCV
 • VC-SIMV
 • PC-SIMV
 • CPAP/PSV
 • PRVC
 • PRVC-SIMV
 • DuoLevel
 • APRV

Үнийн санал авах

Үнийн санал авах