32-256 сувагт тархины бичлэгийн аппарат EEG-1200K

 • Урт хугацааны үргэлжилсэн бичлэг хийдэг.
 • 32 сувгийн EEG
 • 64 ,128 ,192 ,256 хүртэл нэмэлт суваг сонгох боломжтой.
 • Сонографикын бичлэг (унтаа бичлэг)
 • Видео бичлэг хийдэг
 • Эпилепсийн сигнал илрүүлэгчтэй
 • SpO2 , CO2 нэмэлт оролттой
 • EEG болон PSG нийлмэл системтэй.
 • Ашиглахад хялбар сүүлийн үеийн технологуудыг агуулсан программ хангамжуудыг ашигладаг
 • Дотоод LAN сүлжээнд холбогдож мэдээлэл дамжуулах боломжтой, USB интерфэйстэй.
 • Хэмжээ - 79.1x130.7x87.8 см Жин-97кг
 • Sampling Frequency: 1000Hz-10kHz хүртэл
 • А/D хувиргуур: 16bit-24bit

Каталоги татах

Үнийн санал авах

Үнийн санал авах