Зөөврийн тархины бичлэгийн аппарат EEG-9100

 • Windows XP бүхий зөөврийн компьютерт суурилсан
 • Хoнгoн авсаархан, зөөвөрлөх боломжтой
 • 64 сувгийг дэлгэцэнд зэрэг харуулна
 • 32 суваг EEG, 14 bipolar суваг (7 pairs), 4 DC оролт, SpO2, CO2 холболтууд
 • 8 cувгийн DSA trendgraph
 • Дижитал видео тохиргоо
 • EEG үзлэгийг дэмжсэн программ хангамжтай
 • 3D зураглал , нарийвчилсан EEG-ийн дүн шинжилгээ хийх боломжтой
 • EEG Scope - Мэдээлэл цуглуулж байх үед өгөгдлийг дахин хянах. харьцуулах боломж
 • Дэлгэцэнд 4 ширхэг EEG зэрэг нээж харж чадна.
 • EEG болон PSG-г нийлүүлсэн нийлмэл систем.
 • Утасгүй холболтын мэдээлэл дамжуулалт
Үнийн санал авах

Үнийн санал авах