32 сувагтай тархины бичлэгийн аппарат EEG-1250

  • EEG- н нэмэлт программууд
  • EEG –н бичлэг хийхийн хажуугаар HR, SpO2, CO2 -н ooрчлoлтийг түргэн шуурхай мэдээллэх функцтай
  • 17 inch дэлгэцтэй, зай бага эзлэнэ
  • Neuroworkbench-д суурилсан алсын зайн хяналт
  • DSA болон ooрчлoлтийн дараах тоон шинжилгээ хийж харуулах EEG функц
  • Синхрон дижитал видео бичлэг
  • 32 сувагтай EEG , болон SpO2/ETCo2 оролтууд
  • Нярайд зориулсан mini junction box CMRR : 105 dB or greater (60 Hz) A/D conversion : 16 bits Sampling давтамж :100, 200, 500, 1000 Hz, сонгох боломжтой Sensitivity: 1- 200 μV/mm Time constant 0.001 - 10.0 сек
  • Дэлгэц : 17 inches , мэдрэгч
  • Дэлгэц хэмжээ: 1280 х 1024
Үнийн санал авах

Үнийн санал авах