Булчингийн цахилгаан бичлэгийн аппарат MEB-2300k

Ерoнхий үзүүлэлт:

  • 19 inch TFT Touch screen (keyword, mouse)
  • 16 oвчтoний мониторын мэдээлэлийг нэг дэлгэцэнд зэрэг харуулах боломжтой (LAN болон WLAN )
  • SSD drive
  • 12 сувагтай ЭКГ шинжилгээ хийх боломжтой
  • Дохиоллын индикатор
  • aвчтoнүүдийн мэдээллийг 72 цаг хадгалах боломжтой

Нэмэлт функц:

  • 12 сувагтай ЭКГ анализ
  • Full scan curves
  • NetKonnect ба HL7 Gateway
  • ECI arrhythmia analysis
Үнийн санал авах

Үнийн санал авах