Дефибриллятор TEC-5521K, TEC-5531K

  • Авсаархан 

  • Biphasic 

  • AED 

  • SpO2,/CO2 дэлгэцэнд давхар үзүүлнэ 

  • Зүрхний цахилгаан бичлэгийг харуулна 

  • Noninvasive pacing (TEC-5531K) 

  • Энергийн сонголт: 1J, 3J, 5J, 7J, 10J, 15J, 20J, 50J, 70J 100J, 150J, 200J, 270J 

Үнийн санал авах

Үнийн санал авах