Автомат дефибриллятор AED-2100K

Онцлог

  • Автомат дефибриллятор нь ooрoo зүрхний хэмийг автоматаар задлан шинжлдэг бoгooд автоматаар тогон цохилт oгoх шаардлагатай үгүйг зааж oгнo.
  • Цэнэг хураах, цохилт хийхэд бэлтгэдэг 

  • Цохиулах заалттай жирвэлзлийг 100% алдалгүй 
тогтоодог 

Үнийн санал авах

Үнийн санал авах