Япон улсын ACOMA брендийн Унтуулгын аппаратуудыг УНТЭ, НХАГ-т Си-Ай-Ти ХХК хүлээлгэн өглөө.

Япон улсын Засгийн газар болон Японы ард түмнээс үзүүлсэн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Япон улсын ACOMA брендийн Унтуулгын аппаратуудыг УНТЭ, НХАГ-т Си-Ай-Ти ХХК хүлээлгэн өглөө.