Ангилал

image

Амьсгалын аппарат / Ventilator

image

Унтуулгын аппарат

image

Коагуляцийн аппарат / Coagulation apparatus

image

Дефибрилятор

image

Өвчтөний хяналтын монитор

image

Хагалгааны гэрэл