Ангилал

image

Тархины цахилгаан бичлэгийн аппарат / EEG

image

Булчингийн цахилгаан бичлэгийн аппарат / EMG

image

Зүрхний бичлэгийн аппарат