Си-Ай-Ти ХХК нь Япон улсын Fujifilm корпорацид үйлдвэрлэгдсэн шинэ технологийн ходоодны видео дуранг Баян-Өлгий аймгийн ‘’Жаншарапат’’ эмнэлэгт амжилтай суурилуулж хүлээлгэн өглөө.

Си-Ай-Ти ХХК нь Япон улсын Fujifilm корпорацид үйлдвэрлэгдсэн шинэ технологийн ходоодны видео дуранг Баян-Өлгий аймгийн ‘’Жаншарапат’’ эмнэлэгт амжилтай суурилуулж хүлээлгэн өглөө.