Япон улсын ACOMA брендийн Унтуулгын аппаратуудыг ГСҮТ, ХСҮТ-д Си-Ай-Ти ХХК хүлээлгэн өглөө.

Япон улсын Засгийн газар болон Японы ард түмнээс үзүүлсэн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Япон улсын ACOMA брендийн Унтуулгын аппаратуудыг ГСҮТ, ХСҮТ-д Си-Ай-Ти ХХК хүлээлгэн өглөө.