Монгол улсын уян дурангийн оргил болсон Ай Жи Ай Си эмнэлэгт Япон улсын Fujifilm брэндийн Eluxio 7000 загварын иж бүрдэл дурангуудыг хүлээлгэн өглөө.

Монгол улсын уян дурангийн оргил болсон Ай Жи Ай Си эмнэлэгт Япон улсын Fujifilm брэндийн Eluxio 7000 загварын иж бүрдэл дурангуудыг хүлээлгэн өглөө.
     Дурангийн хамгийн хэцүү ажилбар хагалгаануудыг хийдэг, улсын бүх эмнэлгүүдэд урилгаар очиж хагалгаа хийдэг, зөвлөгөө өгдөг, энэ салбарын бахархал болсон эмч нарынхаа ажлын гол техник технологийг нийлүүлэх нь нэр төрийн хэрэг юм.

     2017 онд гарснаасаа хойш уян дурангийн технологийг дэлхийд тэргүүлж байгаа шилдэг технологи :
LCI - хавдрыг эрт үед нь илрүүлнэ (1 мм-ийн жижиг)
BLI - хавдрын үе шатыг тодорхойлно