Си-Ай-Ти ХХК нь ЭМЯ-ны захиалгаар Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр ЭНЭҮТ II эмнэлэгт шаардлагатай дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэн өгч, сургалтыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгууллаа.

Си-Ай-Ти ХХК нь ЭМЯ-ны захиалгаар Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр ЭНЭҮТ II эмнэлэгт шаардлагатай дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэн өгч, сургалтыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгууллаа.
    Үүнд: 80 зүслэг бүхий Компьютерт Томографи, хөхний Маммографи, харалттай, харалтгүй суурин рентгенүүд