Япон улсын SHIMADZU брендийн мэс заслын зөөврийн C-ARM рентген аппаратыг манай компани УХТЭ, УГТЭ-т суурилуулж, ашиглалтын сургалт хийж хүлээлгэн өглөө.

Япон улсын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй Covid-19- тэй тэмцэх төслийн хүрээнд Япон улсын SHIMADZU брендийн мэс заслын зөөврийн C-ARM рентген аппаратыг манай компани УХТЭ, УГТЭ-т суурилуулж, ашиглалтын сургалт хийж хүлээлгэн өглөө.