Япон улсын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй Covid-19- тэй тэмцэх төслийн хүрээнд Япон улсын SHIMADZU брендийн мэс заслын зөөврийн C-ARM рентген аппаратыг манай компани ХӨСҮТ, ХСҮТ-д суурилуулж, ашиглалтын сургалт хийж хүлээлгэн өглөө.

Япон улсын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй Covid-19- тэй тэмцэх төслийн хүрээнд Япон улсын SHIMADZU брендийн мэс заслын зөөврийн C-ARM рентген аппаратыг манай компани ХӨСҮТ, ХСҮТ-д суурилуулж, ашиглалтын сургалт хийж хүлээлгэн өглөө.